Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Jarocin  www.jarocin.ug.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2017-11-10 12:56:04

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia

Marzena Olszówka
Informację dodano do Biuletynu 2017-11-10 12:56
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowi
  więcej >
2017-11-10 12:22:47

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia

Marzena Olszówka
Informację dodano do Biuletynu 2017-11-10 12:22
Obwieszczenia Starosty Niżań
  więcej >
2017-11-03 15:56:37

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia

Administrator
Informację dodano do Biuletynu 2017-11-03 15:54
Ogłoszenie w sprawie konsulta
O g ł o s z e n i ew sprawie konsultacji Programu
współpracy Gminy Jarocin z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.  więcej >
2017-11-03 15:56:26

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia

Administrator
Informację dodano do Biuletynu 2017-11-03 15:56
Ogłoszenie w sprawie konsulta
Dodano formularz uwag2017.docx  więcej >
2017-11-03 15:55:34

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia

Administrator
Informację dodano do Biuletynu 2017-11-03 15:55
Ogłoszenie w sprawie konsulta
Dodano P r o j e k t programu współpracy.docx  więcej >
2017-11-03 15:54:06

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia

Administrator
Informację dodano do Biuletynu 2017-11-03 15:54
Ogłoszenie w sprawie konsulta
O g ł o s z e n i ew sprawie konsultacji Programu
współpracy Gminy Jarocin z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.  więcej >
2017-10-31 14:37:05

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia

Administrator
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-31 14:35
Obwieszczenie Starosty Niżań
  więcej >
2017-10-31 14:36:53

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia

Administrator
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-31 14:36
Obwieszczenie Starosty Niżań
Dodano obwieszczenie_starosty.pdf  więcej >
2017-10-31 14:35:46

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia

Administrator
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-31 14:35
Obwieszczenie Starosty Niżań
  więcej >
2017-10-31 14:33:32

Aktualizacja informacji w dziale:
Ogłoszenia

Administrator
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-31 13:22
Aktualizacja podstawowej kwoty
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej
liczby uczniów w 2017 roku Zaktualizowana podstawowa
kwota dotacji dla szkół  więcej >
2017-10-31 13:22:11

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia

Administrator
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-31 13:22
Aktualizacja podstawowej kwoty
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej
liczby uczniów w 2017 roku Zaktualizowana podstawowa
kwota dotacji dla szkół  więcej >
2017-10-30 11:32:24

Aktualizacja informacji w dziale:
Sprawozdania z wykonania budżetu

Administrator
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-30 11:16
Informacja z wykonania budżet
W Y K A Z na podstawie art. 37 ust.2 lit. „g ”
– ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157  więcej >
2017-10-30 11:31:06

Aktualizacja informacji w dziale:
Sprawozdania z wykonania budżetu

Administrator
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-30 11:31
Informacja z wykonania budżet
Dodano BIP III kw. 2017.pdf  więcej >
2017-10-30 11:16:35

Dodanie informacji do działu:
Sprawozdania z wykonania budżetu

Administrator
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-30 11:16
Informacja z wykonania budżet
  więcej >
2017-10-26 11:30:58

Aktualizacja informacji w dziale:
Komisje Rady

Katarzyna Stańko
Informację dodano do Biuletynu 2013-07-29 10:04
KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, BUDŻETU I
FINANSÓW   Pieróg Bogusław -
Przewodniczący Komisji   Garbacz Henryk   M  więcej >
2017-10-17 10:56:58

Aktualizacja informacji w dziale:
Planowanie przestrzenne

Marzena Olszówka
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-17 10:56
Obwieszczenie w sprawie wyło
Aktualizacja 17, Projekt mpzp Mostki Podpory   więcej >
2017-10-17 10:56:24

Aktualizacja informacji w dziale:
Planowanie przestrzenne

Marzena Olszówka
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-17 10:56
Obwieszczenie w sprawie wyło
Dodano Mostki_MPZP_rysunek.jpg.jpg  więcej >
2017-10-17 10:55:22

Aktualizacja informacji w dziale:
Planowanie przestrzenne

Marzena Olszówka
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-17 10:55
Obwieszczenie w sprawie wyło
Usunięto Mostki__wylozenie_projekt_uchwaly.pdf  więcej >
2017-10-17 10:54:19

Aktualizacja informacji w dziale:
Planowanie przestrzenne

Marzena Olszówka
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-17 10:54
Obwieszczenie w sprawie wyło
Dodano Zalomy_majdanskie_MPZP_rysunek.jpg.jpg  więcej >
2017-10-17 10:49:30

Aktualizacja informacji w dziale:
Planowanie przestrzenne

Marzena Olszówka
Informację dodano do Biuletynu 2017-10-17 10:49
Obwieszczenie w sprawie wyło
Usunięto Zalomy__Majdanskie_wylozenie_projekt_uchwaly.pdf  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 1696
następne >     100>>     300>>