Ogłoszenia
Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie
2017-11-10 12:56:04
  ...więcej

Obwieszczenia Starosty Niżańskiego dot. aktualizacji i ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków gruntowych
2017-11-10 12:22:47
  ...więcej

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r.
2017-11-03 15:54:06
O g ł o s z e n i ew sprawie konsultacji Programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariaci  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Niżańskiego
2017-10-31 14:35:46
  ...więcej

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w 2017 roku
2017-10-31 13:22:11
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w 2017 roku Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji dla szkół publicznych:1. Szkoły podstawowe - 11838,20 zł na 1 ucznia na rok. Zaktualizowana statystyczna li  ...więcej

Obwieszczenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektów mpzp wraz z prognozami oddziaływania na środowisko
2017-10-09 07:54:20
Jarocin, 09 października 2017 r.   OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY JAROCIN w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisk  ...więcej

Decyzja Starosty Niżańskiego
2017-09-21 10:53:17
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 1
2017-09-11 14:34:58
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JAROCIN Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śr  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1
2017-08-30 12:38:15
OBWIESZCZENIEo wydaniu decyzji Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) zawiadamiam że, w dniu 29.08.2017r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji  ...więcej

Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Katy
2017-08-29 10:18:34
Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Katy  ...więcej

Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Jarocin
2017-08-29 10:17:21
Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Jarocin  ...więcej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Jarocin o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jarocin na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2024”.
2017-08-17 12:24:09
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Jarocin o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jarocin na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2024&rdqu  ...więcej

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1
2017-08-04 08:58:19
OBWIESZCZENIE Zawiadamiam, że zgodnie z wymogami art. 53 ust. 4 pkt 6, 8 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2017-08-01 14:33:46
  ...więcej

Zapytanie cenowe na wykonanie rozgraniczenia
2017-07-21 14:27:26
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JAROCIN z dnia 20 lipca 2017 r. o przystąpieniu do opracowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jarocin na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2024
2017-07-20 13:10:22
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JAROCIN z dnia 20 lipca 2017 r. o przystąpieniu do opracowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jarocin na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2024  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1
2017-07-19 11:11:17
Jarocin dnia 18.07.2017r. GM.6733.1.2017 OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowania Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073) zawiadamiam że, że w dniu 26   ...więcej

Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Katy
2017-07-07 12:05:20
Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Katy  ...więcej

Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Jarocin
2017-07-06 14:48:35
Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Jarocin  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2017-06-28 09:34:04
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 208
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina
ul. Jarocin 159
37-405 Jarocin
Wójt Gminy
Zbigniew Walczak
Kontakt:
Tel: (15) 871-31-41
Fax: (15) 871-31-38
e-mail: jarocin@kki.pl