Ogłoszenia
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego
2018-04-19 11:33:22
  ...więcej

Wójt Gminy Jarocin ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze do spraw ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i gospodarki odpadami w Referacie Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem
2018-04-17 13:56:56
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 329.2018 Wójta Gminy Jarocin z dnia 17 kwietnia 2018 r. Wójt Gminy Jarocin ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze do spraw ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa i gospodarki odpadami   ...więcej

Zawiadomienie o wyniku zapytania cenowego
2018-04-16 11:47:22
  ...więcej

Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1
2018-04-11 12:37:29
Jarocin dnia 10.04.2018r. OBWIESZCZENIE Zawiadamiam, że zgodnie z wymogami art. 53 ust. 4 pkt 6, 8 i 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) projekt decyzji o ustaleniu lokalizacj  ...więcej

Ogłoszenie o wsparciu realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym
2018-04-11 08:58:25
Ogłoszenie o wsparciu realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym Jarocin dn. 11.04.2018 r. OR.II.525.1-5.2018 OGŁOSZENIEo wsparciu realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym dot.: postępowania o wsparcie realizacji za  ...więcej

Wójt Gminy Jarocin ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze do spraw księgowości podatkowej i opłat w Referacie Finansowym
2018-04-09 13:13:15
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 323.2018 Wójta Gminy Jarocin z dnia 9 kwietnia 2018 r. Wójt Gminy Jarocin ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze do spraw księgowości podatkowej i opłat w Referacie Finansowym Urzędu G  ...więcej

Decyzje stwierdzające przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Katy i Jarocin
2018-04-03 15:16:13
Decyzje stwierdzające przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Katy i Jarocin  ...więcej

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. „Budowa pomnika poświęconego pacyfikacji wsi Graba podczas II wojny światowej wraz z zagospodarowaniem terenu”
2018-04-03 14:29:53
Jarocin dn. 03.04.2018 r. OR.II.525.1-2.2018 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. „Budowa pomnika poświęconego pacyfikacji wsi Graba podczas II wojny światowej wraz z zagospodarowaniem te  ...więcej

Informacja o wyniku przetargu
2018-04-03 12:04:29
Informacja o wyniku przetargu Wójt Gminy Jarocin p o d a j e d o p u b l i c z n e j w i a d o m o ś c i informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na okres 3 lat obiektu użytkowego przy scenie plenerowej w Jarocinie  ...więcej

Zapytanie cenowe na wykonanie rozgraniczenia
2018-03-22 13:39:17
  ...więcej

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert o wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 r. na terenie gminy Jarocin
2018-02-27 23:15:58
OR.II.524.6.2018 Jarocin 27.02.2018 r. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert o wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 r. na terenie gminy Jarocin Na podstawie art. 15, ust 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno  ...więcej

Informacja o ogłoszeniu przetargu
2018-02-26 13:07:16
INFORMACJA Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 21 z późn. zm.), Wójt Gminy Jarocin informuje o ogłoszeniu przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na  ...więcej

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Jarocin za rok 2017
2018-02-20 12:49:07
Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Jarocin za rok 2017  ...więcej

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów oraz wskaźniku zwiększającym na 2018 rok
2018-02-16 09:19:19
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów oraz wskaźniku zwiększającym na 2018 rok Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2  ...więcej

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie
2018-02-15 07:46:10
  ...więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego
2018-02-12 23:04:03
Jarocin dnia 12.02.2018r. OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓWna członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartegokonkursu ofert o wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fiz  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Niżańskiego
2018-02-08 13:20:26
  ...więcej

Rozstrzygnięcie w sprawie przeprowadzonego w dniach od 02.01.2018 r. do 19.01.2018 r.
2018-02-05 11:00:11
OR.II.8141.3.3.2018 Jarocin dn. 26.01.2018 r. Rozstrzygnięcie w sprawie przeprowadzonego w dniach od 02.01.2018 r. do 19.01.2018 r. naboru wniosków o przyznanie środków finansowych, na realizację zadań Gminnego Programu Profilakty  ...więcej

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.
2018-02-01 12:54:50
  Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. OGŁOSZENIE Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.,   ...więcej

PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAZ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH -2018
2018-01-24 14:16:02
PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAZ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCHWójt Gminy Jarocin przypomina przedsiębiorcom, prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż w dniu 31 stycznia 2018r. upływa termin do:1. Złożenia pisemnego oświad  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 238
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina
ul. Jarocin 159
37-405 Jarocin
Wójt Gminy
Zbigniew Walczak
Kontakt:
Tel: (15) 871-31-41
Fax: (15) 871-31-38
e-mail: jarocin@kki.pl