Ogłoszenia
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert o wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 r. na terenie gminy Jarocin
2017-03-14 13:11:08
Jarocin 14.03.2017 r. OR.II.524.6.2017 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert o wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 r. na terenie gminy Jarocin Na podstawie art. 2h i 2j ustawy z dnia 234 kwietnia 2003 r. o działalności po  ...więcej

Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Katy
2017-03-13 09:55:03
Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Katy  ...więcej

Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Jarocin
2017-03-13 09:53:13
Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Jarocin  ...więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW
2017-02-28 15:51:43
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓWna członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartegokonkursu ofert owsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w zakresie piłki no  ...więcej

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Jarocin za rok 2016
2017-02-28 10:38:12
Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Jarocin za rok 2016  ...więcej

Obwieszczenia RDOŚ w Rzeszowie
2017-02-20 13:45:07
  ...więcej

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.
2017-02-15 14:33:33
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. OGŁOSZENIE Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 4
2017-02-08 10:55:05
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JAROCIN Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śr  ...więcej

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2017 roku
2017-01-31 21:03:38
Podstawowa kwota dotacji dla szkół publicznych:1. Szkoły podstawowe – 12609,65 zł podstawowa kwota dotacji na 1 ucznia na rok. Liczba uczniów w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jarocin według stanu na dzień 30  ...więcej

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie
2017-01-27 08:52:55
  ...więcej

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Obsługi Szkół w Jarocinie
2017-01-19 11:25:41
ZOS. 110.5.2017                                       &  ...więcej

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie
2017-01-12 10:15:41
  ...więcej

Plan zamówień publicznych Gminy Jarocin na 2017 rok
2017-01-11 08:41:35
Plan zamówień publicznych Gminy Jarocin na 2017 rok  ...więcej

Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Katy
2017-01-05 13:11:39
Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Katy  ...więcej

Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Jarocin
2017-01-05 13:06:29
Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Jarocin  ...więcej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Obsługi Szkół w Jarocinie
2017-01-03 14:58:22
ZOS. 110.1.2017                                       &  ...więcej

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie
2016-12-30 13:20:38
  ...więcej

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Obsługi Szkół w Jarocinie
2016-12-27 13:50:58
ZOS.110.2.2016                                       &n  ...więcej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Obsługi Szkół w Jarocinie
2016-12-09 14:04:50
ZOS. 110.1.2016 Zespół Obsługi Szkół w Jarocinie37-405 Jarocin 159ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. administracyjno-księgowych w Zespole Obsługi Szkół w Jarocinie 1. Wymagania niezbędn  ...więcej

Zapytanie ofertowe - Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w obrębie Jarocin gmina Jarocin
2016-12-06 11:40:59
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 176
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina
ul. Jarocin 159
37-405 Jarocin
Wójt Gminy
Zbigniew Walczak
Kontakt:
Tel: (15) 871-31-41
Fax: (15) 871-31-38
e-mail: jarocin@kki.pl