Ogłoszenia
Decyzja Starosty Niżańskiego
2017-09-21 10:53:17
  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 1
2017-09-11 14:34:58
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JAROCIN Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śr  ...więcej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1
2017-08-30 12:38:15
OBWIESZCZENIEo wydaniu decyzji Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) zawiadamiam że, w dniu 29.08.2017r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji  ...więcej

Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Katy
2017-08-29 10:18:34
Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Katy  ...więcej

Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Jarocin
2017-08-29 10:17:21
Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Jarocin  ...więcej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Jarocin o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jarocin na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2024”.
2017-08-17 12:24:09
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Jarocin o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jarocin na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2024&rdqu  ...więcej

Obwieszczenie o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1
2017-08-04 08:58:19
OBWIESZCZENIE Zawiadamiam, że zgodnie z wymogami art. 53 ust. 4 pkt 6, 8 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2017-08-01 14:33:46
  ...więcej

Zapytanie cenowe na wykonanie rozgraniczenia
2017-07-21 14:27:26
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JAROCIN z dnia 20 lipca 2017 r. o przystąpieniu do opracowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jarocin na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2024
2017-07-20 13:10:22
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JAROCIN z dnia 20 lipca 2017 r. o przystąpieniu do opracowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jarocin na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2024  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1
2017-07-19 11:11:17
Jarocin dnia 18.07.2017r. GM.6733.1.2017 OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowania Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073) zawiadamiam że, że w dniu 26   ...więcej

Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Katy
2017-07-07 12:05:20
Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Katy  ...więcej

Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Jarocin
2017-07-06 14:48:35
Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Jarocin  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
2017-06-28 09:34:04
  ...więcej

Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Katy
2017-06-20 09:33:12
Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Katy  ...więcej

Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Jarocin
2017-06-20 09:32:07
Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Jarocin  ...więcej

Zapytanie cenowe na wykonanie rozgraniczenia
2017-06-16 13:00:40
  ...więcej

Ogłoszenie o powierzeniu realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym
2017-06-06 07:45:52
Jarocin dn. 05.06.2017 r. OR.II.525.1-4.2017 OGŁOSZENIEo powierzeniu realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym dot.: postępowania o powierzenie realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym w zakresie wspierania i upowsze  ...więcej

Informacja o przeznaczeniu do wynajmu pomieszczeń przy scenie plenerowej w Jarocinie
2017-06-02 12:00:05
INFORMACJA Wójt Gminy Jarocin o f e r u j e do wynajęcia obiekt użytkowy o pow. 24,60 m2 przy scenie plenerowej w Jarocinie wraz z pomieszczeniami sanitarnymi usytuowanymi w obiekcie sceny plenerowej oraz przyległym terenem o pow. 1000m2,  ...więcej

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Żyjmy zdrowo na sportowo”
2017-05-25 13:12:25
Wójt Gminy Jarocin OR.II.525.1-2.2017                                  &  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 202
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina
ul. Jarocin 159
37-405 Jarocin
Wójt Gminy
Zbigniew Walczak
Kontakt:
Tel: (15) 871-31-41
Fax: (15) 871-31-38
e-mail: jarocin@kki.pl